Teollisuuden päästödirektiivin (IED) voimaansaattaminen Suomessa ja eräitä muita ympäristönsuojelulain kehittämisajatuksia

Eeva-Maija Puheloinen, Ari Ekroos, Matias Oskari Warsta, Gary Watkins, Mari-Linda Harju, Olli Dahl

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (2010/75/EU, IE-direktiivi) tulee voimaan 6.1.2011. IE-direktiivin myötä ympäristönsuojelulakia (YSL) on välttämätöntä uudistaa laaja-alaisesti. Direktiivin yksityiskohtaisen sääntely ja siitä johtuva kansallisen lainsäädännön uudistamistarve johtaa merkittäviin muutoksiin. IE-direktiivi korvaa myös eräät teollisia toimintoja koskevat erityisvaatimukset, joista aiemmin on säädetty omina toimialakohtaisina direktiiveinään. Tärkein muutos IE-direktiivissä on parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskeva muutos, kun BAT-vertailuasiakirjojen BAT-päätelmiin sisältyvät päästötasot tulevat sitoviksi.

Raportissa on hahmoteltu IE-direktiivistä johtuvat muutokset nykyiseen ympäristönsuojelulainsäädäntöömme. IE-direktiivistä johtuvien muutosten tekemisen yhteydessä olisi käytännöllistä uudistaa YSL:ia laajemminkin sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Raportissa on hahmoteltu erilaisia, muuhun kuin IE-direktiiviin perustuvia YSL:n sisällöllisiä muutoksia – osa on pieniä sanamuodon tarkistuksia ja osa laajempia uudistuksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherYmpäristöministeriö
Number of pages392
ISBN (Electronic)978-952-11-3847-8
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameYmpäristöministeriön raportteja
No.6
Volume2011
ISSN (Print)1796-170X

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this