"Kohti elävää myötätuntokulttuuria": Päiväkotien myötätuntokäytännöt liikkeessä

Translated title of the contribution: Towards living cultures of compassion: The developing practices of compassion in day care centers

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Myötätuntoinen toimintakulttuuri on tutkimusten mukaan
tärkeä osa toimivaa organisaatiota. Kasvatuksen kentällä ei kuitenkaan ole
juurikaan mallinnettu sitä, miten myötätuntoiset kasvatusyhteisöt
rakentuvat ja kehittävät kulttuuriaan. Tässä artikkelissa esittelemme osana
Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ”Empatian ja myötätunnon
laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa” (2019–2020) kehittämämme
pedagogisen mallin. “Kohti elävää myötätuntokulttuuria” -mallin avulla
päiväkotiyhteisöjä voidaan tukea oman myötätuntokulttuurinsa
tiedostamisessa, tunnistamisessa ja kehittämisessä ja sitä kautta elävän
myötätuntokulttuurin saavuttamisessa. Myötätuntokulttuurilla tarkoitamme
yhteisön vakiintuneita ja toistuvia tapoja huomata jäsentensä mielipaha ja
kärsimys ja myötäelää näissä tilanteissa. Tavoitteemme on, että pedagogisen
mallin avulla päiväkodit voivat arvioida ja kehittää itse omaa
myötätuntokulttuuriaan. Tähän pohjautuen kuvaamme artikkelissa mallin
syntyprosessia ja ideaa, sekä hankkeessamme esiinnousseita mahdollisia
kehittämiskohteita varhaiskasvatukseen liittyen. Artikkelimme tuottaa lisää
ymmärrystä päiväkotien toimintakulttuurien piirteistä ja käytännöistä, jotka
vahvistavat empatiaa ja myötätuntoa varhaiskasvatusyhteisöissä.
Translated title of the contributionTowards living cultures of compassion: The developing practices of compassion in day care centers
Original languageFinnish
JournalJournal of Early Childhood Education Research
Volume9
Issue number2
Pages (from-to)329-348
Number of pages20
ISSN2323-7414
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeB1 Journal article

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this