Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti

Antti Mäkitie, Eija Hiltunen-Back, Matti Lehtinen, Pekka Nieminen, Kauko Saarilahti, Stina Syrjänen, Kimmo Taari, Anni Virtanen, Kirsi Liitsola, Heini Salo, Simopekka Vänskä, Tuija Leino

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Työryhmän tehtävänä oli arvioida, tulisiko poikien HPV-rokotukset liittää kansalliseen rokotusohjelmaan.
HPV aiheuttaa nykytietämyksen mukaan osan alanielun, kurkunpään, nenänielun, suunielun ja erityisesti
kielentyven ja nielurisojen, suuontelon, peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syövistä. HPV:n syyosuutta kussakin syövässä arvioitiin julkaistujen tutkimusten tai kotimaisten
näyteaineistojen avulla. Eri syöpien syyosuudet vaihtelevat välillä 10–90%.
HPV:n maassamme aiheuttamaa terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia arvioitiin yhdistämällä tietoja
Syöpärekisteristä, Terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo, Avohilmo) ja KELAn korvausrekisteristä. Yllä mainitut syövät, ilman naisten genitaalialueen syöpiä, aiheuttivat mm. vuonna 2015 yhteensä yli 2 700 vuodeosastohoitojaksoa, 1 000 päivystyskäyntiä sekä 30 400 ajanvarauskäyntiä.
Pään ja kaulan syöpien diagnostiikka-, hoito- ja hoidon seurantakustannusten arvioitiin olevan vuosittain
noin 20,8 miljoonaa euroa, peräaukkosyövän 0,9 miljoonaa euroa ja penissyövän 0,7 miljoonaa euroa.
Vastaavasti naisten gynekologiset syövät aiheuttavat lisäksi 23,6 miljoonaa euroa hoitokustannuksina ja
24,9 miljoonaa euroa seulontakustannuksina. Näistä syövistä ja niiden hoitokustannuksista osa on HPV:n
aiheuttamaa. Lisäksi HPV aiheuttaa vuosittain 6 800 kondyloomatapausta, joiden hoitokustannukset ovat
2,0 miljoonaa euroa vuodessa.
Poikien ja tyttöjen rokotusohjelman vaikuttavuutta verrattiin matemaattisen mallin avulla tilanteeseen,
jossa vain tytöt rokotetaan. Ottamalla HPV-syyosuudet syöpäkohtaisesti huomioon arvioitiin, että ennen
tyttöjen rokotusohjelmaa naisilla oli hieman yli 200 ja miehillä vajaa 100 vuosittaista HPV:n aiheuttamaa
syöpätapausta. Tyttöjen rokotusohjelma vähensi naisten syöpiä noin 150 tapauksella ja miesten syöpiä 60
tapauksella. Lisäämällä poikien rokotusohjelma syöpien määrä laski edelleen yli 50 tapauksella naisilla ja
yli 30 tapauksella miehillä. Poikien ja tyttöjen rokotusohjelma poisti siis lähes kaiken HPV aiheuttaman
syövän rokotetuilta ikäkohorteilta. HPV:n aiheuttamien syöpien ja esiasteiden hoidossa on mahdollista
säästää vuosittain tyttöjen rokotusohjelmalla 11,2 miljoonaa euroa ja lisäämällä poikien rokotusohjelma
vielä 4,1 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi tyttöjen ja poikien rokotusohjelmalla säästettiin yhdessä syntymäkohortissa melkein 1 700 elinvuotta ja 2 500 laatupainotettua elinvuotta.
Poikien HPV-rokotusten lisäämisen kustannusvaikuttavuutta arvioitiin eri rokotehinnoilla. Koska rokotusten hyöty syövän estossa saavutetaan tulevaisuudessa, sekä tulevat hyödyt että kustannukset diskontattiin 3 % korolla. Kun rokotteen annoshinta oli 20 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten
arvioitiin olevan 7 600 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta (lisä-QALYa) kohti. Jos annoshinta oli 40 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten arvioitiin olevan 22 700 euroa lisä-QALYa kohti. Analyysissä rokotteen oletettiin olevan nykyisin ohjelmassa käytetyn kaksivalenttisen rokotteen kaltainen, eikä
kondylomaa otettu huomioon rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Rokotusohjelma oli
kustannusvaikuttava, vaikka HPV-syyosuuksia pienennettiin laskelmissa 20 % tai kun syöpien aiheuttama
elämänlaadun väheneminen oletettiin 20 % pienemmäksi.
HPV-rokote on turvallinen ja tuottaa suojaa myös pojilla. Työryhmä suositteleekin poikien HPV- rokotuksia tyttöjen rokotusohjelman tavoin. Myös yläkouluikäisten catch up -rokotuksia ohjelman ensimmäisinä
vuosina suositellaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherTHL
Number of pages102
ISBN (Electronic)978-952-343-282-6
Publication statusPublished - 22 Jan 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTHL-raportti
PublisherTHL
No.2/2019
ISSN (Print)2323-363X

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this