Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa?

Työryhmän loppuraportti

Antti Mäkitie, Eija Hiltunen-Back, Matti Lehtinen, Pekka Nieminen, Kauko Saarilahti, Stina Syrjänen, Kimmo Taari, Anni Virtanen, Kirsi Liitsola, Heini Salo, Simopekka Vänskä, Tuija Leino

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Abstract

Työryhmän tehtävänä oli arvioida, tulisiko poikien HPV-rokotukset liittää kansalliseen rokotusohjelmaan.
HPV aiheuttaa nykytietämyksen mukaan osan alanielun, kurkunpään, nenänielun, suunielun ja erityisesti
kielentyven ja nielurisojen, suuontelon, peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syövistä. HPV:n syyosuutta kussakin syövässä arvioitiin julkaistujen tutkimusten tai kotimaisten
näyteaineistojen avulla. Eri syöpien syyosuudet vaihtelevat välillä 10–90%.
HPV:n maassamme aiheuttamaa terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia arvioitiin yhdistämällä tietoja
Syöpärekisteristä, Terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo, Avohilmo) ja KELAn korvausrekisteristä. Yllä mainitut syövät, ilman naisten genitaalialueen syöpiä, aiheuttivat mm. vuonna 2015 yhteensä yli 2 700 vuodeosastohoitojaksoa, 1 000 päivystyskäyntiä sekä 30 400 ajanvarauskäyntiä.
Pään ja kaulan syöpien diagnostiikka-, hoito- ja hoidon seurantakustannusten arvioitiin olevan vuosittain
noin 20,8 miljoonaa euroa, peräaukkosyövän 0,9 miljoonaa euroa ja penissyövän 0,7 miljoonaa euroa.
Vastaavasti naisten gynekologiset syövät aiheuttavat lisäksi 23,6 miljoonaa euroa hoitokustannuksina ja
24,9 miljoonaa euroa seulontakustannuksina. Näistä syövistä ja niiden hoitokustannuksista osa on HPV:n
aiheuttamaa. Lisäksi HPV aiheuttaa vuosittain 6 800 kondyloomatapausta, joiden hoitokustannukset ovat
2,0 miljoonaa euroa vuodessa.
Poikien ja tyttöjen rokotusohjelman vaikuttavuutta verrattiin matemaattisen mallin avulla tilanteeseen,
jossa vain tytöt rokotetaan. Ottamalla HPV-syyosuudet syöpäkohtaisesti huomioon arvioitiin, että ennen
tyttöjen rokotusohjelmaa naisilla oli hieman yli 200 ja miehillä vajaa 100 vuosittaista HPV:n aiheuttamaa
syöpätapausta. Tyttöjen rokotusohjelma vähensi naisten syöpiä noin 150 tapauksella ja miesten syöpiä 60
tapauksella. Lisäämällä poikien rokotusohjelma syöpien määrä laski edelleen yli 50 tapauksella naisilla ja
yli 30 tapauksella miehillä. Poikien ja tyttöjen rokotusohjelma poisti siis lähes kaiken HPV aiheuttaman
syövän rokotetuilta ikäkohorteilta. HPV:n aiheuttamien syöpien ja esiasteiden hoidossa on mahdollista
säästää vuosittain tyttöjen rokotusohjelmalla 11,2 miljoonaa euroa ja lisäämällä poikien rokotusohjelma
vielä 4,1 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi tyttöjen ja poikien rokotusohjelmalla säästettiin yhdessä syntymäkohortissa melkein 1 700 elinvuotta ja 2 500 laatupainotettua elinvuotta.
Poikien HPV-rokotusten lisäämisen kustannusvaikuttavuutta arvioitiin eri rokotehinnoilla. Koska rokotusten hyöty syövän estossa saavutetaan tulevaisuudessa, sekä tulevat hyödyt että kustannukset diskontattiin 3 % korolla. Kun rokotteen annoshinta oli 20 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten
arvioitiin olevan 7 600 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta (lisä-QALYa) kohti. Jos annoshinta oli 40 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten arvioitiin olevan 22 700 euroa lisä-QALYa kohti. Analyysissä rokotteen oletettiin olevan nykyisin ohjelmassa käytetyn kaksivalenttisen rokotteen kaltainen, eikä
kondylomaa otettu huomioon rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Rokotusohjelma oli
kustannusvaikuttava, vaikka HPV-syyosuuksia pienennettiin laskelmissa 20 % tai kun syöpien aiheuttama
elämänlaadun väheneminen oletettiin 20 % pienemmäksi.
HPV-rokote on turvallinen ja tuottaa suojaa myös pojilla. Työryhmä suositteleekin poikien HPV- rokotuksia tyttöjen rokotusohjelman tavoin. Myös yläkouluikäisten catch up -rokotuksia ohjelman ensimmäisinä
vuosina suositellaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
Number of pages102
ISBN (Electronic)978-952-343-282-6
Publication statusPublished - 22 Jan 2019
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameTHL-raportti
PublisherTHL
No.2/2019
ISSN (Print)2323-363X

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health

Cite this

Mäkitie, A., Hiltunen-Back, E., Lehtinen, M., Nieminen, P., Saarilahti, K., Syrjänen, S., ... Leino, T. (2019). Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti. (THL-raportti; No. 2/2019). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Mäkitie, Antti ; Hiltunen-Back, Eija ; Lehtinen, Matti ; Nieminen, Pekka ; Saarilahti, Kauko ; Syrjänen, Stina ; Taari, Kimmo ; Virtanen, Anni ; Liitsola, Kirsi ; Salo, Heini ; Vänskä, Simopekka ; Leino, Tuija. / Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. 102 p. (THL-raportti; 2/2019).
@book{66798dd9cc5f42ffa6d1730c958e52bd,
title = "Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa?: Ty{\"o}ryhm{\"a}n loppuraportti",
abstract = "Ty{\"o}ryhm{\"a}n teht{\"a}v{\"a}n{\"a} oli arvioida, tulisiko poikien HPV-rokotukset liitt{\"a}{\"a} kansalliseen rokotusohjelmaan.HPV aiheuttaa nykytiet{\"a}myksen mukaan osan alanielun, kurkunp{\"a}{\"a}n, nen{\"a}nielun, suunielun ja erityisestikielentyven ja nielurisojen, suuontelon, per{\"a}aukon, peniksen, kohdunkaulan, em{\"a}ttimen ja ulkosynnyttimien sy{\"o}vist{\"a}. HPV:n syyosuutta kussakin sy{\"o}v{\"a}ss{\"a} arvioitiin julkaistujen tutkimusten tai kotimaistenn{\"a}yteaineistojen avulla. Eri sy{\"o}pien syyosuudet vaihtelevat v{\"a}lill{\"a} 10–90{\%}.HPV:n maassamme aiheuttamaa terveyspalveluiden k{\"a}ytt{\"o}{\"a} ja kustannuksia arvioitiin yhdist{\"a}m{\"a}ll{\"a} tietojaSy{\"o}p{\"a}rekisterist{\"a}, Terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekistereist{\"a} (Hilmo, Avohilmo) ja KELAn korvausrekisterist{\"a}. Yll{\"a} mainitut sy{\"o}v{\"a}t, ilman naisten genitaalialueen sy{\"o}pi{\"a}, aiheuttivat mm. vuonna 2015 yhteens{\"a} yli 2 700 vuodeosastohoitojaksoa, 1 000 p{\"a}ivystysk{\"a}ynti{\"a} sek{\"a} 30 400 ajanvarausk{\"a}ynti{\"a}.P{\"a}{\"a}n ja kaulan sy{\"o}pien diagnostiikka-, hoito- ja hoidon seurantakustannusten arvioitiin olevan vuosittainnoin 20,8 miljoonaa euroa, per{\"a}aukkosy{\"o}v{\"a}n 0,9 miljoonaa euroa ja penissy{\"o}v{\"a}n 0,7 miljoonaa euroa.Vastaavasti naisten gynekologiset sy{\"o}v{\"a}t aiheuttavat lis{\"a}ksi 23,6 miljoonaa euroa hoitokustannuksina ja24,9 miljoonaa euroa seulontakustannuksina. N{\"a}ist{\"a} sy{\"o}vist{\"a} ja niiden hoitokustannuksista osa on HPV:naiheuttamaa. Lis{\"a}ksi HPV aiheuttaa vuosittain 6 800 kondyloomatapausta, joiden hoitokustannukset ovat2,0 miljoonaa euroa vuodessa.Poikien ja tytt{\"o}jen rokotusohjelman vaikuttavuutta verrattiin matemaattisen mallin avulla tilanteeseen,jossa vain tyt{\"o}t rokotetaan. Ottamalla HPV-syyosuudet sy{\"o}p{\"a}kohtaisesti huomioon arvioitiin, ett{\"a} ennentytt{\"o}jen rokotusohjelmaa naisilla oli hieman yli 200 ja miehill{\"a} vajaa 100 vuosittaista HPV:n aiheuttamaasy{\"o}p{\"a}tapausta. Tytt{\"o}jen rokotusohjelma v{\"a}hensi naisten sy{\"o}pi{\"a} noin 150 tapauksella ja miesten sy{\"o}pi{\"a} 60tapauksella. Lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} poikien rokotusohjelma sy{\"o}pien m{\"a}{\"a}r{\"a} laski edelleen yli 50 tapauksella naisilla jayli 30 tapauksella miehill{\"a}. Poikien ja tytt{\"o}jen rokotusohjelma poisti siis l{\"a}hes kaiken HPV aiheuttamansy{\"o}v{\"a}n rokotetuilta ik{\"a}kohorteilta. HPV:n aiheuttamien sy{\"o}pien ja esiasteiden hoidossa on mahdollistas{\"a}{\"a}st{\"a}{\"a} vuosittain tytt{\"o}jen rokotusohjelmalla 11,2 miljoonaa euroa ja lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} poikien rokotusohjelmaviel{\"a} 4,1 miljoonaa euroa lis{\"a}{\"a}. Lis{\"a}ksi tytt{\"o}jen ja poikien rokotusohjelmalla s{\"a}{\"a}stettiin yhdess{\"a} syntym{\"a}kohortissa melkein 1 700 elinvuotta ja 2 500 laatupainotettua elinvuotta.Poikien HPV-rokotusten lis{\"a}{\"a}misen kustannusvaikuttavuutta arvioitiin eri rokotehinnoilla. Koska rokotusten hy{\"o}ty sy{\"o}v{\"a}n estossa saavutetaan tulevaisuudessa, sek{\"a} tulevat hy{\"o}dyt ett{\"a} kustannukset diskontattiin 3 {\%} korolla. Kun rokotteen annoshinta oli 20 euroa, poikien rokotusohjelman lis{\"a}kustannustenarvioitiin olevan 7 600 euroa laatupainotettua lis{\"a}elinvuotta (lis{\"a}-QALYa) kohti. Jos annoshinta oli 40 euroa, poikien rokotusohjelman lis{\"a}kustannusten arvioitiin olevan 22 700 euroa lis{\"a}-QALYa kohti. Analyysiss{\"a} rokotteen oletettiin olevan nykyisin ohjelmassa k{\"a}ytetyn kaksivalenttisen rokotteen kaltainen, eik{\"a}kondylomaa otettu huomioon rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Rokotusohjelma olikustannusvaikuttava, vaikka HPV-syyosuuksia pienennettiin laskelmissa 20 {\%} tai kun sy{\"o}pien aiheuttamael{\"a}m{\"a}nlaadun v{\"a}heneminen oletettiin 20 {\%} pienemm{\"a}ksi.HPV-rokote on turvallinen ja tuottaa suojaa my{\"o}s pojilla. Ty{\"o}ryhm{\"a} suositteleekin poikien HPV- rokotuksia tytt{\"o}jen rokotusohjelman tavoin. My{\"o}s yl{\"a}kouluik{\"a}isten catch up -rokotuksia ohjelman ensimm{\"a}isin{\"a}vuosina suositellaan.",
keywords = "3142 Kansanterveystiede, ymp{\"a}rist{\"o} ja ty{\"o}terveys",
author = "Antti M{\"a}kitie and Eija Hiltunen-Back and Matti Lehtinen and Pekka Nieminen and Kauko Saarilahti and Stina Syrj{\"a}nen and Kimmo Taari and Anni Virtanen and Kirsi Liitsola and Heini Salo and Simopekka V{\"a}nsk{\"a} and Tuija Leino",
year = "2019",
month = "1",
day = "22",
language = "suomi",
series = "THL-raportti",
publisher = "Terveyden ja hyvinvoinnin laitos",
number = "2/2019",
address = "Suomi",

}

Mäkitie, A, Hiltunen-Back, E, Lehtinen, M, Nieminen, P, Saarilahti, K, Syrjänen, S, Taari, K, Virtanen, A, Liitsola, K, Salo, H, Vänskä, S & Leino, T 2019, Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti. THL-raportti, no. 2/2019, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti. / Mäkitie, Antti; Hiltunen-Back, Eija ; Lehtinen, Matti; Nieminen, Pekka; Saarilahti, Kauko; Syrjänen, Stina; Taari, Kimmo; Virtanen, Anni; Liitsola, Kirsi; Salo, Heini; Vänskä, Simopekka; Leino, Tuija.

Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. 102 p. (THL-raportti; No. 2/2019).

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

TY - BOOK

T1 - Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa?

T2 - Työryhmän loppuraportti

AU - Mäkitie, Antti

AU - Hiltunen-Back, Eija

AU - Lehtinen, Matti

AU - Nieminen, Pekka

AU - Saarilahti, Kauko

AU - Syrjänen, Stina

AU - Taari, Kimmo

AU - Virtanen, Anni

AU - Liitsola, Kirsi

AU - Salo, Heini

AU - Vänskä, Simopekka

AU - Leino, Tuija

PY - 2019/1/22

Y1 - 2019/1/22

N2 - Työryhmän tehtävänä oli arvioida, tulisiko poikien HPV-rokotukset liittää kansalliseen rokotusohjelmaan.HPV aiheuttaa nykytietämyksen mukaan osan alanielun, kurkunpään, nenänielun, suunielun ja erityisestikielentyven ja nielurisojen, suuontelon, peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syövistä. HPV:n syyosuutta kussakin syövässä arvioitiin julkaistujen tutkimusten tai kotimaistennäyteaineistojen avulla. Eri syöpien syyosuudet vaihtelevat välillä 10–90%.HPV:n maassamme aiheuttamaa terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia arvioitiin yhdistämällä tietojaSyöpärekisteristä, Terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo, Avohilmo) ja KELAn korvausrekisteristä. Yllä mainitut syövät, ilman naisten genitaalialueen syöpiä, aiheuttivat mm. vuonna 2015 yhteensä yli 2 700 vuodeosastohoitojaksoa, 1 000 päivystyskäyntiä sekä 30 400 ajanvarauskäyntiä.Pään ja kaulan syöpien diagnostiikka-, hoito- ja hoidon seurantakustannusten arvioitiin olevan vuosittainnoin 20,8 miljoonaa euroa, peräaukkosyövän 0,9 miljoonaa euroa ja penissyövän 0,7 miljoonaa euroa.Vastaavasti naisten gynekologiset syövät aiheuttavat lisäksi 23,6 miljoonaa euroa hoitokustannuksina ja24,9 miljoonaa euroa seulontakustannuksina. Näistä syövistä ja niiden hoitokustannuksista osa on HPV:naiheuttamaa. Lisäksi HPV aiheuttaa vuosittain 6 800 kondyloomatapausta, joiden hoitokustannukset ovat2,0 miljoonaa euroa vuodessa.Poikien ja tyttöjen rokotusohjelman vaikuttavuutta verrattiin matemaattisen mallin avulla tilanteeseen,jossa vain tytöt rokotetaan. Ottamalla HPV-syyosuudet syöpäkohtaisesti huomioon arvioitiin, että ennentyttöjen rokotusohjelmaa naisilla oli hieman yli 200 ja miehillä vajaa 100 vuosittaista HPV:n aiheuttamaasyöpätapausta. Tyttöjen rokotusohjelma vähensi naisten syöpiä noin 150 tapauksella ja miesten syöpiä 60tapauksella. Lisäämällä poikien rokotusohjelma syöpien määrä laski edelleen yli 50 tapauksella naisilla jayli 30 tapauksella miehillä. Poikien ja tyttöjen rokotusohjelma poisti siis lähes kaiken HPV aiheuttamansyövän rokotetuilta ikäkohorteilta. HPV:n aiheuttamien syöpien ja esiasteiden hoidossa on mahdollistasäästää vuosittain tyttöjen rokotusohjelmalla 11,2 miljoonaa euroa ja lisäämällä poikien rokotusohjelmavielä 4,1 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi tyttöjen ja poikien rokotusohjelmalla säästettiin yhdessä syntymäkohortissa melkein 1 700 elinvuotta ja 2 500 laatupainotettua elinvuotta.Poikien HPV-rokotusten lisäämisen kustannusvaikuttavuutta arvioitiin eri rokotehinnoilla. Koska rokotusten hyöty syövän estossa saavutetaan tulevaisuudessa, sekä tulevat hyödyt että kustannukset diskontattiin 3 % korolla. Kun rokotteen annoshinta oli 20 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannustenarvioitiin olevan 7 600 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta (lisä-QALYa) kohti. Jos annoshinta oli 40 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten arvioitiin olevan 22 700 euroa lisä-QALYa kohti. Analyysissä rokotteen oletettiin olevan nykyisin ohjelmassa käytetyn kaksivalenttisen rokotteen kaltainen, eikäkondylomaa otettu huomioon rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Rokotusohjelma olikustannusvaikuttava, vaikka HPV-syyosuuksia pienennettiin laskelmissa 20 % tai kun syöpien aiheuttamaelämänlaadun väheneminen oletettiin 20 % pienemmäksi.HPV-rokote on turvallinen ja tuottaa suojaa myös pojilla. Työryhmä suositteleekin poikien HPV- rokotuksia tyttöjen rokotusohjelman tavoin. Myös yläkouluikäisten catch up -rokotuksia ohjelman ensimmäisinävuosina suositellaan.

AB - Työryhmän tehtävänä oli arvioida, tulisiko poikien HPV-rokotukset liittää kansalliseen rokotusohjelmaan.HPV aiheuttaa nykytietämyksen mukaan osan alanielun, kurkunpään, nenänielun, suunielun ja erityisestikielentyven ja nielurisojen, suuontelon, peräaukon, peniksen, kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syövistä. HPV:n syyosuutta kussakin syövässä arvioitiin julkaistujen tutkimusten tai kotimaistennäyteaineistojen avulla. Eri syöpien syyosuudet vaihtelevat välillä 10–90%.HPV:n maassamme aiheuttamaa terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia arvioitiin yhdistämällä tietojaSyöpärekisteristä, Terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo, Avohilmo) ja KELAn korvausrekisteristä. Yllä mainitut syövät, ilman naisten genitaalialueen syöpiä, aiheuttivat mm. vuonna 2015 yhteensä yli 2 700 vuodeosastohoitojaksoa, 1 000 päivystyskäyntiä sekä 30 400 ajanvarauskäyntiä.Pään ja kaulan syöpien diagnostiikka-, hoito- ja hoidon seurantakustannusten arvioitiin olevan vuosittainnoin 20,8 miljoonaa euroa, peräaukkosyövän 0,9 miljoonaa euroa ja penissyövän 0,7 miljoonaa euroa.Vastaavasti naisten gynekologiset syövät aiheuttavat lisäksi 23,6 miljoonaa euroa hoitokustannuksina ja24,9 miljoonaa euroa seulontakustannuksina. Näistä syövistä ja niiden hoitokustannuksista osa on HPV:naiheuttamaa. Lisäksi HPV aiheuttaa vuosittain 6 800 kondyloomatapausta, joiden hoitokustannukset ovat2,0 miljoonaa euroa vuodessa.Poikien ja tyttöjen rokotusohjelman vaikuttavuutta verrattiin matemaattisen mallin avulla tilanteeseen,jossa vain tytöt rokotetaan. Ottamalla HPV-syyosuudet syöpäkohtaisesti huomioon arvioitiin, että ennentyttöjen rokotusohjelmaa naisilla oli hieman yli 200 ja miehillä vajaa 100 vuosittaista HPV:n aiheuttamaasyöpätapausta. Tyttöjen rokotusohjelma vähensi naisten syöpiä noin 150 tapauksella ja miesten syöpiä 60tapauksella. Lisäämällä poikien rokotusohjelma syöpien määrä laski edelleen yli 50 tapauksella naisilla jayli 30 tapauksella miehillä. Poikien ja tyttöjen rokotusohjelma poisti siis lähes kaiken HPV aiheuttamansyövän rokotetuilta ikäkohorteilta. HPV:n aiheuttamien syöpien ja esiasteiden hoidossa on mahdollistasäästää vuosittain tyttöjen rokotusohjelmalla 11,2 miljoonaa euroa ja lisäämällä poikien rokotusohjelmavielä 4,1 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi tyttöjen ja poikien rokotusohjelmalla säästettiin yhdessä syntymäkohortissa melkein 1 700 elinvuotta ja 2 500 laatupainotettua elinvuotta.Poikien HPV-rokotusten lisäämisen kustannusvaikuttavuutta arvioitiin eri rokotehinnoilla. Koska rokotusten hyöty syövän estossa saavutetaan tulevaisuudessa, sekä tulevat hyödyt että kustannukset diskontattiin 3 % korolla. Kun rokotteen annoshinta oli 20 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannustenarvioitiin olevan 7 600 euroa laatupainotettua lisäelinvuotta (lisä-QALYa) kohti. Jos annoshinta oli 40 euroa, poikien rokotusohjelman lisäkustannusten arvioitiin olevan 22 700 euroa lisä-QALYa kohti. Analyysissä rokotteen oletettiin olevan nykyisin ohjelmassa käytetyn kaksivalenttisen rokotteen kaltainen, eikäkondylomaa otettu huomioon rokotusohjelman kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa. Rokotusohjelma olikustannusvaikuttava, vaikka HPV-syyosuuksia pienennettiin laskelmissa 20 % tai kun syöpien aiheuttamaelämänlaadun väheneminen oletettiin 20 % pienemmäksi.HPV-rokote on turvallinen ja tuottaa suojaa myös pojilla. Työryhmä suositteleekin poikien HPV- rokotuksia tyttöjen rokotusohjelman tavoin. Myös yläkouluikäisten catch up -rokotuksia ohjelman ensimmäisinävuosina suositellaan.

KW - 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

M3 - Tutkimusraportti

T3 - THL-raportti

BT - Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa?

PB - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

CY - Helsinki

ER -

Mäkitie A, Hiltunen-Back E, Lehtinen M, Nieminen P, Saarilahti K, Syrjänen S et al. Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. 102 p. (THL-raportti; 2/2019).