Tyttöjen ja poikien arvosanaerot motivaatiotekijöiden ja Pisa-tutkimusten valossa

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Tytöt saavat nykyään keskimäärin korkeampia arvosanoja kuin pojat kaikissa oppiaineissa, ja uusimpien PISA-testien valossa kuilu tyttöjen ja poikien menestyksen välillä on kasvanut hälyttävästi: erot tyttöjen ja poikien menestyksen välillä ei ole missään muualla niin näkyvä kuin Suomessa. Tässä artikkelissa tyttöjen ja poikien arvosanaeroja tarkastellaan PISA-testien valossa. Lisäksi pohditaan motivaation ja koulumenestyksen yhteyttä eri näkökulmista. PISA-testien yhteydessä teetetyt kyselyt nimittäin paljastavat, että tytöillä on huomattavasti poikia korkeammat tavoitteet koulutuksen ja tulevan ammatin suhteen. Tämä viittaisi siihen, että poikien motivaatio koulutyötä kohtaan on vähäisempää kuin tytöillä. Moni poika kokeekin koulun ja omien kiinnostuksen kohteidensa kulkevan eri suuntiin. Koulu ei siis tunnu koskettavan heitä henkilökohtaisesti. Tytöt saattavat löytää koulumaailmasta poikia enemmän kosketuspinta-alaa suhteessa omiin kiinnostuksen kohteisiinsa. Tyttöjen ja poikien arvosanoissa on niin suuri ero, että tämä vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa. Poikien tyttöjä alhaisempi koulumotivaatio näyttäisikin heijastuvan jo siihenkin, kuinka suuri osa pojista suorittaa toisen asteen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon. Opettajankoulutuksessa tulisi siis ehkä jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota tasa-arvokasvatuksen vaatimuksiin sekä tyttöjen ja poikien yhdenvertaiseen huomioimiseen ja tukemiseen. Harrastusten ja koulutyön nykyistä tehokkaampi linkittäminen toisiinsa saattaisi myös hyödyttää joitakin oppilaita.
Original languageFinnish
JournalKasvatus
Volume48
Issue number1
Pages (from-to)52-56
Number of pages5
ISSN0022-927X
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeB1 Journal article

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this