Tyyliä ja korkeutta! Kaupunkisuunnittelua koskeva lehtikirjoittelu 1909-1913 Viron kansallisten tavoitteiden kuvastajana.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Abstract

Tallinnan kaupungin nopea ja hallitsematon kasvu 1900-luvun alussa synnytti kaupunkisuunnittelua koskevan keskustelun, joka politisoitui yhteiskunnallisten muutosten myötä. Virolaiset olivat saaneet Tallinnan kaupungin johdon käsiinsä ensi kertaa baltiansaksalaisten vuosisataisen vallanpidon jälkeen. Nuoret virolaiset päättäjät yrittivät hallita kaupungin kasvua järjestämällä kansainvälisen kaupunkisuunnittelukilpailun. Kaupunkisuunnitteluhankkeelle antoivat sisällön aikakauden aatteet, nationalismi ja moderni kaupunkisuunnittelutiede.

Tarkastelen työssäni diskurssianalyysiä apuna käyttäen kaupungin kehittämisen ja virolaisen nationalismin suhdetta lehtikirjoittelussa. Seuratessani kaupungistumisen tuomien ongelmien käsittelyä ja ratkaisuyritystä yhteiskunnallisessa muutostilanteessa pohdin 1900-luvun alun virolaisen yhteiskunnan arvoja, ihanteita ja ambitioita. Lähdemateriaalina olen käyttänyt kolmea merkittävää virolaismielistä lehteä. Eesti Päevaleht ja Tallinna Teataja edustavat tallinnalaisia lehtiä. Niiden vastaparina on tarttolainen Postimees, joka oli Viron alueen päälehti.

Lehtikeskustelu heijastaa hyvin virolaisen nationalismin kahtiajakautuneisuutta. Erot arvomaailmassa ja näkemyksessä kansallisen heräämisen suunnasta tuottivat Tarton ja Tallinnan ryhmien välille erilaisen käsityksen oikeasta tavasta kehittää kaupunkia. Tallinalaisessa diskurssissa korostuivat eurooppalaisuuden, sosiaalisen oikeuden-mukaisuuden ja modernin ihannointi sekä suurkaupunki-haave. Postimees puolestaan edusti perinteistä, talonpoikaisiin arvoihin nojaavaa nationalismia eikä nähnyt kaupunkia virolaisuudelle sopivana kasvualustana. Lehtikeskustelua käytiin vastakkaisuuksien kautta. Vastakkain asettuivat maaseutu ja kaupunki, traditio ja modernisaatio, kansainvälinen ja kansallinen, valta ja vastavalta. Yhteistä oli, että kaupungin muokkaaminen liitettiin kansakunnan rakentamiseen, vaikka käsitykset kaupungin kehityksen suunnasta ja tarpeellisuudesta poikkesivat toisistaan. Yhdessä nämä eriävät mielipiteet muodostavat kuvan virolaisen yhteiskunnan käsityksistä ja haaveista koskien kaupunkia, Tallinnaa ja Viroa.

Tallinnan kansainvälisen kaupunkisuunnittelukilpailun voitti Eliel Saarinen suunni-telmallaan Suur-Tallinn. Voittotyö oli monumentaalinen ja utopistinen visio modernista suurkaupungista ja vastasi tallinnalaisen lehdistön kaupunkiunelmaa. Suunnitelmaa ei koskaan toteutettu ennen kaikkea ensimmäisen maailmansodan syttymisen vuoksi.
Original languageFinnish
Publisher
Publication statusPublished - Nov 2005
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology
  • Viro
  • Tallinna
  • nationalismi
  • lehdistöhistoria
  • kaupunkisuunnittelu
  • diskurssianalyysi
  • Eliel Saarinen

Cite this