Untame Podcast: Paradigmojen liikuttajat

Galina Kallio, Eeva Houtbeckers

Research output: Non-textual formDigital or Visual ProductsScientific

Abstract

Ensimmäinen tuotantokausi Paradigmojen liikuttajat pureutuu yhteenkietoutuvien ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten kriisien juurisyihin ja tarjoilee esimerkkejä omaehtoisesta toiminnasta kestävyysmurroksessa

Minkälaiset ajatusmallit, instituutiot, toiminta- ja puhetavat sekä tiedon tuottamisen käytännöt ylläpitävät ekologisen kriisin tilaa ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia? Tuomme yhteen eri alojen tutkijoita, ajattelijoita, taiteilijoita, aktivisteja ja muita toimijoita ja tutustumme siihen, miten nämä erilaiset toimijat pyrkivät liikuttelemaan paradigmoja omilla aloillaan. Tarjoamme vaihtoehtoisia näköaloja ja toisin toimimisen esimerkkejä. Käsittelemme ajankohtaisia, mutta myös marginalisoituja aiheita kriittisellä otteella, syvällisesti ja moniulotteisesti.
Original languageFinnish
Publication statusPublished - 2022
MoE publication typeI1 Audiovisual material

Fields of Science

  • 511 Economics

Cite this