Uppringaren öppnar samtalet: Svenska, finlandssvenska och finska konventioner

Translated title of the contribution: The caller opens the conversation: Swedish, Finland-Swedish and Finnish conventions

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Abstract

I det här bidraget tar jag upp mönster för självpresentationer på telefon i Sverige och Finland. Kärnmaterialet för den här jämförande studien kommer från två mindre samlingar av institutionella telefonsamtal, dvs. samtal till Giftinformationscentralen i Sverige och samtal till Luckans kulturtjänster i Helsingfors. Den gemensamma institutionella nämnaren innebär att detta inte är samtal mellan bekanta utan uppringaren förväntas presentera sig i början av samtalet, även om detta inte alltid sker. Den vanliga formen för dylika öppningsrutiner består av en hälsning, presentering av uppringarens namn och eventuellt orten man ringer från, allt i ett paket. Den här informationen inordnas dock på olika sätt i presentationerna i Sverige och Finland. Det vanliga finlandssvenska mönstret är ”nå de e NN här hej” medan man i Sverige säger t.ex. ”ja hej ja heter NN”. Skillnaderna gäller således bl.a. positionen för hälsningsfrasen, presenteringssyntaxen och de lokativa adverbiella leden. Det påfallande är att den finlandssvenska öppningsrutinen, dess pragma-syntax, har uppenbara likheter med liknande rutiner på finska.
Translated title of the contributionThe caller opens the conversation: Swedish, Finland-Swedish and Finnish conventions
Original languageSwedish
Title of host publicationSvenskan i Finland 14
EditorsRiitta Kosunen, Kirsi Lepistö, Paula Rossi
Number of pages14
Volume14
Place of PublicationOulu
PublisherUniversity of Oulu
Publication date5 May 2014
Pages137-150
ISBN (Print)978-951-420463-5
ISBN (Electronic)978-951-42-0464-2
Publication statusPublished - 5 May 2014
MoE publication typeA4 Article in conference proceedings
EventSvenskan i Finland 14 - Oulu, Finland
Duration: 11 Oct 201212 Oct 2012
Conference number: 14

Publication series

NameStudia humaniora ouluensia
PublisherUniversity of Oulu, Faculty of Humanities
Number14
ISSN (Print)1796-4725

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • telephone calls
  • self-presentation formats
  • language contact
  • pragmatics

Cite this