Vaihtuvatko luokat? Joustava ryhmittely matematiikan opetuksessa

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastelemme joustavaa ryhmittelyä matematiikan opetuksessa peruskoulun yläluokilla. Analysoimme yläkoulun seitsemännellä luokalla toteutettua matematiikan opetuksen joustavaa ryhmittelyä, eli oppilaiden opettamista koemenestyksen perusteella määriteltyjen oppimistarpeiden mukaan muodostetuissa ryhmissä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten oppilaat vaihtoivat opetusryhmää kouluvuoden aikana ja miten eri ryhmissä vastattiin kokeiden pakollisiin ja valinnaisiin tehtäviin. Tutkimusaineisto koostuu yhden koulun kaikkien seitsemäsluokkalaisten koetuloksista ja tiedoista heidän ryhmittelystään lukuvuoden aikana. Koeaineistoa on tarkasteltu tilastollisesti, parametrittomilla menetelmillä. Tulokset osoittavat, että oppilaat vaihtoivat ryhmästä toiseen vuoden mittaan verraten vähän. Lähtötasotestissä parhaiten menestynyt ryhmä erottui muista ryhmistä läpi lukuvuoden, ja erot koetuloksissa näkyivät sekä pakollisissa että valinnaisissa tehtävissä. Näin ollen alkuperäinen ryhmäjako jäi varsin pysyväksi erityisesti parhaiten menestyneiden oppilaiden osalta. Joustavuus opetusjärjestelyissä ei näyttäisi toteutuvan oletetusti.
Original languageFinnish
JournalFMSERA Journal
Volume4
Issue number2
Pages (from-to)4-18
Number of pages15
ISSN2490-158X
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this