Vakuuttaa ja vaikuttaa: Retorinen lähestymistapa uskontotieteessä

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden historia tunnetaan erilaisista paradigmaattisista ”käänteistä”. ”Retorisesta käänteestä” alettiin puhua 1980-luvun puolessa välissä. Yleensä sillä viitataan toisen maailman sodan jälkeen virinneeseen kiinnostukseen antiikin retoriikkaa kohtaan ja sen pohjalta kehittyneeseen ns. uuteen retoriikkaan, jonka pääteoreetikkoja olivat erityisesti 1950-luvulla kirjoittaneet Chaïm Perelman yhdessä Lucie Olbrecht-Tytecan kanssa sekä Kenneth Burke ja Stephen Toulmin. Suomessa retorinen tutkimus alkoi yleistyä vasta 1990-luvulla erityisesti politiikan tutkimuksen piirissä mutta levisi vähitellen myös kulttuurin tutkimukseen uskontotiede mukaan lukien. Vuonna 2001 julkaistu Retorinen tutkimus uskontotieteessä kokosi silloisen vireänä vallineen uutta retoriikkaa hyödyntäneen uskontotieteellisen tutkimuksen. Tämä artikkeli luo katsauksen uuden retoriikan perusperiaatteisiin ja teoreettisiin suuntauksiin, kartoittaa uskonnon tiimoilta tehtyä retorista tutkimusta ja hahmottelee erilaisia uskontoon liittyviä aiheita ja kysymyksiä, joihin uusi retoriikka tarjoaa teorettisia ja metodisia työkaluja.
Retorisen analyysin merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa on yhteiskunnallisia kiistoja ja pyrkimystä vakuuttaa toinen osapuoli omista näkemyksistään. Tältä osin se on hieman eri linjoilla kuin diskurssianalyysi. Artikkelissa pohditaankin myös uuden retoriikan suhdetta diskurssianalyysiin, joka kanssa sillä on selkeitä yhtäläisyyksiä mutta myös eroavuuksia.
Original languageFinnish
Title of host publicationUskonto, kieli ja yhteiskunta : Johdatus diskursiiviseen uskonnontutkimukseen
EditorsTitus Hjelm
Number of pages14
Place of PublicationHelsinki
PublisherSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
Publication date2021
Pages89-112
ISBN (Print)978-951-858-413-4
ISBN (Electronic)978-951-858-414-1, 978-951-858-415-8
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeA3 Book chapter

Publication series

NameTietolipas
PublisherSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
Number270
ISSN (Print)0562-6129
ISSN (Electronic)2670-2584

Fields of Science

  • 614 Theology

Cite this