Voiko harvinaissairauksien esiintyvyyttä tutkia ICD-10-koodien avulla?

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Lähtökohdat : Harvinaissairauksia arvioidaan olevan yli 6 000 ja harvinaispotilaita 6–8 % väestöstä. Vain murto-osalle näistä sairauksista on oma ICD-10-diagnoosikoodi. Tavoitteemme oli koota ICD-10-diagnoosien lista todennäköisistä harvinaissairauksista ja arvioida sairauksien esiintyvyyttä sekä hoidon kustannuksia. Menetelmät : Laadimme asiantuntijavoimin 1 544 ICD-10-diagnoosin listan kattamaan mahdollisimman hyvin harvinaissairaudet harvinaisia syöpiä ja eräitä muita tautiryhmiä lukuun ottamatta. Etsimme diagnoosien pohjalta THL:n Hilmo-rekisterin käyntien ja hoitojaksojen tiedot ¬erikoissairaanhoidosta vuosilta 2015–2020. Kustannuksia tarkasteltiin yliopistosairaaloissa ¬annetusta hoidosta. Tulokset : Hilmo-rekisteriin kirjattiin harvinaissairauteen liittyvä ICD-10-koodi 459 359 potilaalle 2015–2020. Aineistomme potilaat edustivat 10 %:a erikoissairaanhoidon asiakkaista. Käynneistä ja hoitojaksoista 13 % liittyi heidän hoitoonsa. Harvinaispotilaiden käynnit muodostivat 15 % yliopistosairaalahoidon kustannuksista. Päätelmät : Aineistomme perusteella ei pystytty tarkasti määrittelemään, onko kirjattujen diagnoosien takana todellisia harvinaissairauksia. Täsmällisempi koodisto on välttämätön hoitojen ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi. Harvinaissairaudet ovat yhdessä yleisiä.
Original languageFinnish
JournalSuomen lääkärilehti
Volume78
Issue number47-48
ISSN0039-5560
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Bibliographical note

Vertaisarvioitu. Tiedeteema.

Fields of Science

  • Rare Diseases
  • +epidemiology
  • Prevalence
  • International Classification of Diseases
  • Clinical Coding
  • Secondary Care
  • Office Visits
  • Episode of Care
  • 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine

Cite this