Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toi-minnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään te-hostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tu-kemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäise-mään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistu-mista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella ta-solla, kunnissa.
Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimus-raportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherKAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Number of pages62
ISBN (Electronic)978-952-349-066-6
Publication statusPublished - 19 May 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameKunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu
No.43
ISSN (Electronic)2489-9631

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Cite this