Yhtiöoikeustutkijan ontologia ja osakeyhtiön omaisuus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Oikeudellisen instituution, institutionaalisen tosiasian, käsitteen tai entiteetin olemassaolo on eräs länsimaisen tieteenfilosofian perimmäisistä kysymyksistä. Oikeustieteellä on yhteys tieteenfilosofiaan. Oikeustieteessä esitetty kannanotto sisältää aina teorian sisältämänsä tiedon lähteistä, menetelmistä ja tuloksista sekä teorian tiedon kohteesta. Nämä oikeustieteilijän välttämättömät taustateoriat määrittävät osaltaan sitä, millainen on yhtiöoikeuden parissa työskentelevät tutkijan lainopin tieteenkuva. Kirjoituksessa tarkastellaan kysymystä siitä, mikä kerkitys olemassaolo-ongelmalla on yhtiöoikeustutkijan tieteenkuvan kannalta.
Original languageFinnish
Title of host publicationOikeus ja kritiikki 2
EditorsJaakko Mikkilä, Sanna Koulu
Number of pages58
PublisherHelsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Publication date2010
ISBN (Print)978-952-10-5545-4
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeB2 Book chapter

Cite this