Ympäristömallit, oikeuden lähteet ja normatiivisuuden jatkumon ongelma

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Mallien ongelma ympäristöoikeudelle on läpäisevä: ympäristötiedon mallinnus on yleinen tapa tuottaa tietoa niistä ympäristövaikutuksista, joita aiheuttavaa toimintaa ohjataan hallinnollis-oikeudellisissa menettelyissä. Tarkastelemme tässä mallien merkitystä oikeuslähdeopille ja oikeudelliselle ratkaisutoiminnalle. Käymme läpi mallinnuksen päättelevän luonteen ja normatiivisuuden vaiheittaisen kehittymisen malliriippuvaisessa säädösinstrumentissa, EU:n vesipuitedirektiivissä ja vesienhoitolaissa. Kuvaamme KHO:n vesienhoitolakia koskevan oikeuskäytännön tulkinnan evoluutiota päätyen mallien rooliin merkittävässä Finnpulpin ratkaisussa. Pohdimme lopuksi ympäristöoikeudelle tyypillistä tilannetta, jossa joustavat normiformulaatiot ovatkin hyvin ehdottomia siinä teknis-tieteellisessä yhteydessä, jossa ja vain jossa normin sisältö määritetään. Kun epävarmuutta suitsitaan sekä mallinnuksella että hallinnollis-oikeudellisilla instrumenteilla, niin kenen asiantuntemusta epävarmuus lopulta on? Päätämme pohdintamme uuteen luentaan Kelsenistä, joka niin haluttaessa antaa tilaa pluralistisen normilähteistön hyväksymiselle.
Original languageFinnish
JournalLakimies
Volume118
Issue number7-8
Pages (from-to)1104–1125
Number of pages22
ISSN0023-7353
Publication statusPublished - 11 Dec 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Fields of Science

  • 513 Law

Cite this