A stated choice experiment on electric vehicle adoption in Finland

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksotoukokuuta 2019huhtikuuta 2021
Tutkittava