Andra granskare: 10 pro gradu-avhandlingar år 2020 (Karla Lehtiluoto, Petra Tynjälä, Fanny Rousu, Janika Ylikoski, Michael Jones, Ulpu Ito, Maria Dimitriadis, Pirkko Hjerp, Tiia Mensio, Noora Heinämäki)

Huhtala, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2020
Tutkittava
Tunnustuksen arvoPaikallinen