Andra granskare: 6 pro gradu-avhandlingar år 2019 (Janina Salonen, Julia Ikonen, Sonja Nykänen, Heini-Liisa Lampela, Stephanie Sannemann-Dahlström, Minna Sundholm)

Huhtala, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019
Tutkittava
Tunnustuksen arvoPaikallinen