Anton Sigfrids: Kolesterolihoidon lääkkeellistyminen Suomessa 1986–2014 - Tutkimus sydän- ja verisuonitautien hoitosuositusten rasva-arvoja koskevista toimenpide-ehdotuksista ja asiantuntijakeskustelusta

Jauho, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pro gradu-työn ohjaus
Aikajaksosyyskuuta 2016 - syyskuuta 2017
Tutkittava