Article in SVT (Swedish national public TV broadcaster): "Falska nyheter kartläggas i nytt forskningsprojekt"

Bauvois, G. (Osallistuja), Pyrhönen, N. (Osallistuja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

Kuvaus

Alternativa medier vinner mark runtom i världen genom att mata mänskor med rädslor om globaliseringen. På det här sättet försöker man få mänskor att vända sig emot ”eliter”. Ett nytt forskningsprojekt ska kartlägga hurdana berättelser och ord de alternativa medierna använder för att nå sina mål. Projektet har fått en knapp miljon kronor (95 400 euro) från Helsingin Sanomain Säätiö.
Aikajakso20 huhtikuuta 2017