Climate Change and Biodiversity in Commercial Forests – Private Forest Owners’ Motivations and Willingness to Adopt Forest Management Practices

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksokesäkuuta 2020tammikuuta 2021
Tutkittava