Co-supervision of Inka Luhtala´s Licentiate thesis

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)