Co-supervision of Mariia Liljaniemi´s Licentiate thesis

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019