Diskordianismi: vakavasti otettavaa parodiaa?

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys

Kuvaus

Uusien uskonnollisten liikkeiden kesken voi sanoa kasvavaksi trendiksi humoristisista lähtökohdista ammentavien liikkeiden ilmestymisen yhteiskunnalliselle kentälle. Lentävän spaghettihirviön kirkko ja Saatanan temppeli vaativat itselleen samoja oikeuksia kuin tunnetummille perinteille. Vähemmän julkisuudessa ollut mutta jo 1950-luvulta alkunsa saanut diskordianismi toimii hyvin samoin perustein ja sen harjoittajien kanta on myös pyrkinyt kohti järjestäytymistä viimeisten vuosikymmenien aikana – joskin pienemmällä mediajulkisuudella. Diskordianismin keskeisiä ajatuksia on pyrkiä tasapainottamaan järjestystä ja epäjärjestystä ja vapauttamaan yksilö perinteen noudattamisen vaatimuksesta. Alkujaan parodisena alkanut ajatus kaaoksen palvomisesta muotoutui sittemmin muun muassa zen-buddhalaisuutta mukailevaksi anarkistiseksi tulkinnaksi kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvästä kaaoksen ja epäjärjestyksen Eris -jumalattaresta. Esityksessäni sovellan vakavan parodian käsitettä diskordianismin harjoittamisen kuvauksiin ja havainnollistan sitä, miten parodinen tulkinta traditionaalisemmasta uskonnollisuudesta toimii nykyhenkisyyden harjoittamisen pohjana suomalaisilla diskordianisteilla. Esitykseni perustuu maisterin ja tekeillä olevan tohtorin opinnäytetöitteni aineistolle. Vakavan parodian käsitettä on minun lisäkseni hyödyntänyt Melissa M. Wilcox tarkastellessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaktivismia Sisters of Perpetual Indulgence -liikkeen parissa. Vertaan Wilcoxin käsitettä omaani ja tarkastelen diskordianismia osana vakavan parodian kenttää.
Aikajakso11 syyskuuta 2020
Tapahtuman otsikkoTeologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2020 | Research Conference in Theology and Religion
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
SijaintiHelsinki, Suomi