E 45/2019 vp Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistettu käyttöönotto ja muutokset valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä

Leino-Sandberg, P. (Konsultti)

Aktiviteetti: KonsultointityypitKonsultointi

Kuvaus

Constitutional Law Committee
Aikajakso4 maaliskuuta 2020
ToimeksiantajaParliament, Suomi