Economic affairs committee: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Leino-Sandberg, P. (Neuvonantaja)

Aktiviteetti: KonsultointityypitKonsultointi

Aikajakso20 marraskuuta 2019
ToimeksiantajaParliament, Suomi
Tunnustuksen arvoKansallinen