Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, asiantuntija

Liukkunen, U. (Konsultti)

Aktiviteetti: KonsultointityypitKonsultointi

Kuvaus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta (HE 219/2018 vp)
Aikajakso2019
ToimeksiantajaEduskunta, Suomi