Eläinlääketieteen kandidaatin tutkielma

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Heli Hakolehto: Jakin pulmonaariset sopeutumat elämään korkeassa ilmanalassa
Aikajakso10 toukokuuta 2016
Tutkittava