Eläinlääketieteen kandidaatin tutkielman ohjaus

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Anne Salmela: Koiran raudanpuuteanemia ja sen diagnostiikka
Aikajakso10 toukokuuta 2016
Tutkittava