ELÄINLAJIEN VÄLISET JA LAJINSISÄISET FARMAKOGENEETTISET EROT LÄÄKKEIDEN FARMAKOKINETIIKASSA

Kallio-Kujala, I. J. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksomaaliskuuta 2017 → …
Tutkittava