Elgert, Caroline: Klarspråk i skrivprocessen – En fallstudie av textproduktionen vid svenska bildningstjänster i Esbo stad

Lassus, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2020
Tutkittava
Tutkimuksen ajankohtaSuomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto