Essi Wikman, Työn nimi / Arbetets titel – Title Ikääntyneiden pneumokokkirokotusten taloudellinen arviointi ja siihen liittyvät epävarmuustekijät – esimerkkinä kustannusutiliteettianalyysi 65-vuotiaiden lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksista Suomessa, pro graduohjaus, valmistunut toukokuu 2019

Blom, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksotoukokuuta 2019
Tutkittava