Examiner

Savolainen, S. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

pro gradu: Luun mineraalitiheysmittauksien toistettavuus potilastyössä
Aikajakso2018
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen