Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

First examiner

Title of thesis: Juutalainen etninen identiteetti Toisen temppelin ajan hellenistijuutalaisissa teksteissä
Aikajaksotoukokuuta 2012
TutkittavaLaura Launiala
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki