Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Esitarkastaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Second Examiner

Title of thesis: Äitiyteen liittyvät kielikuvat 1. Tessalonikalaiskirjeessä ja Galatalaiskirjeessä
Aikajaksotoukokuuta 2014
TutkittavaElise Pöyri-Tuunainen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki