Examiner of Master's Thesis

Jokiranta, J. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Second examiner

Title of thesis: Jumalattomat Viisauden kirjassa
Aikajaksotoukokuuta 2012
TutkittavaKaisa Oittinen
Tutkimuksen ajankohtaUniversity of Helsinki