Expert Opinion for the Constitutional Law Committee

Petman, J. (Osallistuja)

Aktiviteetti: Muiden aktiviteettien tyypitTyypit: Muut aktiviteetit - Muut

Kuvaus

Expert Opinion on Government Bill HE 120/2009 vp (HE 120/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta)
Aikajakso15 syyskuuta 2009
PidettyParliament of Finland , Suomi