Farmaseutin lopputyö: Reko Ravela

Kari, O. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2017 - 2018
Tutkittava