Fluorokinolonien aiheuttamien haittatapahtumien kustannukset ja vaikutus terveyspalveluiden käyttöön: järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Saarukka, L. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksohelmikuuta 2017 - marraskuuta 2017
Tutkittava