Graduate thesis supervisor

Samuli Miettinen (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Pajunoja, Lauri, The Data Protection Directive on Police Matters 2016/680 protects privacy - The evolution of EU´s data protection law and its compatibility with the right to privacy. 3/2017, 2 supervisor and 2 examiner.
Aikajaksomaaliskuuta 2017
Tutkittava