Graduate thesis supervisor

Samuli Miettinen (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Lampinen, Jenna Yhdenmukaistetun menettelytavan käsite Euroopan unionin kilpailuoikeudessa. 15.5.17.
Aikajaksotoukokuuta 2017
Tutkittava