Gradun ohjaus

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Anna Aution gradun" Ikäihmiset ja uusmedian kirjavat käytännöt. Digitaalinen kuilu sosiaalisesti tuotettuna ja ylitettynä ilmiönä" ohjaus
Aikajakso13 lokak. 2020
Tutkimuksen ajankohta