Gradun ohjaus: Iida-Maija Salo (EKA): "Mitä väliä on kertomuksella, kun kaikki tietävät totuuden?" Baskimaan väkivaltaisen menneisyyden representaatiot Fernando Aramburun Patria-romaania käsittelevässä sanomalehtikeskustelussa

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2019
Tutkittava