Gradun ohjaus: Laura Nykänen (EKA): Feeling at Home in Peckham, South East London: Experiences, Patterns and Politics of Belonging to a Place

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2020
Tutkittava