Gradun ohjaus: Sarahanna Tikka (EKA): Yhteiskunnan tukipilari ja identiteetin rakennuspalikka. Suvaitsevaisuuden diskurssit ja merkitykset suomalaisessa mediassa vuonna 2016

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018
Tutkittava