Gradun ohjaus: Sini Manninen (EKA): Vallan kyllästämä tila. Russell Square temporaalisena julkisena tilana

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018
Tutkittava