Gradun tarkastus: Eeva Heinonen (yleinen historia): Animals and the Ideals of Knowledge-Making in Early Modern Emblematic Worldview, Travel Writing and Anatomy

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2018
Tutkittava