Gradun tarkastus: Iina Hakola (yleinen historia): Neljä naista 1800-luvulla. Upseerien ja virkamisten vaimot kolonialististen diskurssien rakentajina 1800-luvun lopun Yhdysvalloissa ja Intiassa

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2017
Tutkittava