Gradun tarkastus: Liisa-Maija Korhonen: "Synnyinmaani ompi Suomi - kotimaani on Australia". Identiteetin rakentuminen Suomi-lehden siirtolaiskirjoituksissa 1968-1973

Korhonen, A. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso2017
Tutkittava