Handledning av magisteravhandling

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp (Robin Sjöblom)
Aikajakso20182020