Handledning av magisteravhandling

Åström, H. (Ohjaaja), Saarinen, T. P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

Tillväxtskillnader hos de i Finland förekommande cytotyperna av backlök (Allium oleraceum), försök i tillväxtskåp (Robin Sjöblom)
Aikajakso20182020
Tutkittava