Handledning av pro gradu -avhandling

Åström, H. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Kuvaus

En ekologisk studie av Ålands rikkärr - förändringar i kärlväxternas och mossornas artsammansättning
Aikajakso20162018
TutkittavaNicolina Johanson