Hanna-Kaisa Vuorion kotitaloustieteen maisterintutkielman ”Omavaraisuuteen pyrkivän kotitalouden arki ja sen merkitykset – miten arkea rakennetaan suhteessa moderniin yhteiskuntaan?” ohjaus 2018–2019. Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Niva, M. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajakso20182019
Tutkittava